Topbjælke

 


De fleste mennesker...

kommer på et eller flere tidspunkter i deres liv ud for situationer, kriser eller andet i privatlivet og på arbejdspladsen, som kan være svære at overskue alene. Der kan være brug for professionel hjælp og vejledning til at komme videre og se muligheder for løsning. Frivilligcenter SR-Bistand kan med over 35 års erfaring yde dig social, juridisk og psykologisk rådgivning.

Sociale eller juridiske problemer?
Brug for en at snakke med?
Lyst til frivilligt arbejde?

Ny årsberetning er udkommet

Frivilligcentrene i Københavns årsberetning er udkommet. Den kan læses her
 
Ny genbrugsbutik i København City

Red Barnet åbner ny genbrugsbutik og søger 2 frivillige ledere samt frivillige.

Læs opslagene her:
Frivillige ledere
Frivillige

Årsrapport 2014 og budget 2015

Årsrapport 2014 og budget 2015 er klar og kan hentes her:

Årsrapport 2014
Budget 2015
 
Forslag til vedtægtsændring

SU indstiller følgende forslag til generalforsamlingen:

§ 4 sidste afsnit.

Derudover vælger de ansatte i Frivilligcenter SR-Bistand en repræsentant til bestyrelsen, der indtræder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vedkommende kan dog kun være menigt medlem.

Dette bør udgå af vedtægterne.

Vedkommende bør overflyttes til SU.
Indkaldelse til generalforsamling 2015

Frivilligcenter SR-Bistand indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 23. februar 2015 kl. 19 i foreningens lokaler på Tagensvej 70, 2200 København N.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter § 4 stk. 5.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger (den 9. februar) før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage (den 16. februar) før generalforsamlingen.

Regnskab og budget vil ligeledes kunne ses på foreningens hjemmeside senest 7 dage (den 16. februar) før generalforsamlingen.

Nyt tiltag i den psykologiske rådgivning

NetværksForum bliver en del af Frivilligcenter SR-Bistand per 1. januar, og vi afholder allerede næste netværksmøde tirsdag d. 10. februar kl. 17.00-18.30 på Tagensvej 70, 2200 Kbh. N.

NetværksForum arrangerer netværksmøder for ofre, pårørende og vidner, der har været udsat for en forbrydelse eller en voldsom oplevelse. Det er et fysisk rum, hvor du har mulighed for at møde andre, der står i samme situation som dig. Herudover har du mulighed for at møde en repræsentant fra tre faggrupper, som er yderst relevante efter en traumatisk oplevelse – en psykolog, en advokat og en socialrådgiver.

Det er anonymt og gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. Så kom alene eller tag dine nærmeste med. Ingen historie er for lille…

Læs mere om NetværksForum her

Gældsrådgivningen

Kom og få gældsrådgivning på Biblioteket Rentemestervej og Oasen hver onsdag i ulige uger. Vi er der fra kl. 17-19.

Biblioteket Rentemestervej
Rentemestervej 43
2400 København NV

Oasen, Arbejde Adlers Hus
Thorsgade 61
2200 København N

Praktisk om Frivilligcenter SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistands vedtægter
Årsrapport 2013 indeholdende regnskab
Budget for 2014
Referat fra generalforsamlingen 2013

Frivillig i Frivilligcenter SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand er en medlemsorganisation, hvis aktiviteter omfatter social, juridisk og psykologisk rådgivning, igangsættelse af selvhjælpsgrupper, foreningsservice og formidling af frivilligt arbejde.

Læs stillingsopslag her
Vi er flyttet til nye lokaler

Vores nye adresse er:
Tagensvej 70, 1.sal
2200 København N

Nærmeste offentlige transport er linje 6A - Stoppestedet Ægirsgade
Tilbud til soldaterpårørende

Frivilligcenter SR-Bistand tilbyder alle pårørende, ægtefæller, forældre, søskende (over 18 år) at komme i en selvhjælpsgruppe, hvor de kan være sammen med andre, der genkender vanskelighederne ved at være soldaterpårørende.

Læs hele pressemeddelelsen eller kontakt vores koordinator for selvhjælpsgrupper, hvis du vil vide mere.

Leder du efter frivilligt arbejde?

Vil du gøre en forskel? Har du lyst til at lære nye kompetencer eller benytte dem du allerede har? Et frivilligt arbejde giver dig mulighed for det.

Du kan se de seneste jobannoncer her.

Selvhjælpsgrupper nu åbne for nye deltagere

Er du interesseret i at deltage i en af vore mange selvhjælpsgrupper kan du kontakte os på tlf. 35 39 71 97, mandage 13-15 og torsdage 10-12.
Følg os på Facebook